Paletka dyskowiec (Symphysodon aequifasciatus)

Paletka dyskowiec (Symphysodon aequifasciatus) – jedna z najpiękniejszych i najbardziej pożądanych słodkowodnych ryb akwariowych.

NAZWA: Paletka dyskowiec (Symphysodon aequifasciatus)
INNE NAZWY: Dyskowiec, Dyskowiec właściwy
RODZINA:Pielęgnicowate (Cichlidae)
BIOTOP: Ameryka Południowa
ROZMIAR:Duży 20 cm
AKWARIUM: Duże min 120 cm długości, 50 cm wysokości
WODA: Temperatura: 26 - 30ºC,
pH: 6.0 - 7.5 pH,
twardość: 0 - 5ºdGH
POKARM: Suchy, roślinny, mrożony, żywy
ŻEROWANIE: Środek akwarium
ROZMNAŻANIE: Jajorodne
DŁUGOŚĆ ŻYCIA: 6 - 10 lat
CENA: 20 - 200 zł

OPIS: Paletka dyskowiec to gatunek pielęgnic pochodzący z Ameryki Południowej. Występuje w wodach dorzecza Amazonki, głównie na terytorium Brazylii, Peru i Kolumbii. Zamieszkuje głównie w spokojniejszych rejonach rzek oraz na terenach zalewowych. Są to przede wszystkim stanowiska występowania tzw. “czarnych wód” z dużą ilością kryjówek w postaci roślinności, zanurzonych gałęzi, korzeni oraz kamieni. W naturze swoje terytorium dzieli m.in. ze Skalarami.
Gatunek ten jest gatunkiem stadnym który w naturze żyje w grupach po kilkadziesiąt sztuk. W akwariach Paletki także hodujemy w grupach.
Dyskowce w akwariach dorastają do około 20cm. Silnie spłaszczone, wysokie ciało przypomina dysk – stąd nazwa. Wydłużone, sięgające do nasady płetwy ogonowej płetwy grzbietowa i odbytowa podkreślają „dyskowy” kształt Paletek.
W naturze ciało Paletek w zależności od miejsca występowania jest koloru brązowego, brunatnego a nawet w odcieniach czerwonego. Przez ciało przebiega 9 pasów w kolorze czarno-brązowym. Pierwszy z pasów przebiega przez oko zaś ostatni przez podstawę płetwy ogonowej.
W handlu dostępnych jest w licznych odmianach barwnych i hodowlanych.
Dymorfizm płciowy jest trudny do rozróżnienia. Płeć Paletek rozróżnić można jedynie w okresie tarła. Płeć ryb rozpoznamy po kształcie brodawki płciowej która u samic jest zaokrąglona zaś u samców szpiczasta.

ODŻYWIANIE: Paletki (Dyskowce) w swych maturalnych warunkach odżywiają się zróżnicowanym pokarmem. Podstawą ich diety to szczątki roślin i zwierząt tzw. detrytus który stanowi nawet 50% diety. Pozostałą część stanowią drobne bezkręgowce, larwy owadów oraz glony.
W akwariach dieta Paletek także powinna być urozmaicona. Podstawą diety powinny być wysokiej jakości pokarmy suche, żywe i mrożone. Dyskowcom możemy podawać pokarmy dedykowane dla Paletek jak i pokarmy w postaci żywych lub mrożonych larw ochotki, wodzienia lub krylu czy drobnych krewetek. Jako pokarm roślinny doskonale sprawdzą się warzywa takie jak groszek, sałata oraz szpinak. Zaleca się także podawanie pokarmów roślinnych które zawierają dużo spiruliny.

Polecamy:   Barwniak czerwonobrzuchy (Pelvicachromis pulcher)

AKWARIUM: Zbiornik o pojemności 240 litrów to minimum dla kilku sztuk dyskowców. Podobnie jak w przypadku Skalarów akwarium dla Paletek powinno być wysokie, 50 cm to minimum. Dla kilku sztuk wystarczy nam zbiornik o wymiarach 120/40/50 czyli akwarium o pojemności 240 litrów.
Paletki mimo że to dość spore ryby są rybami nieśmiałymi dlatego akwarium w którym zamieszkają powinno być wyposażone w liczne kryjówki w postaci roślin, korzeni czy kamieni. Dyskowce najlepiej czują się w zbiornikach z piaszczystym dnem, wysokimi roślinami i różnego typu korzeniami/konarami zanurzonymi w wodzie. Przy aranżacji akwarium należy uwzględnić wolną przestrzeń do pływania tak jak jest to w środowisku naturalnym.
Sukcesem w hodowli Paletek to odpowiednie parametry wody. Ryby te preferują wodę miękką i kwaśną (o pH 6.0-6.5). Wskazane jest użycie torfu jako jednego z medium filtracyjnego. Obowiązkowe są co tygodniowe podmiany wody w ilości 20 – 30 %. Młode dyskowce wymagają podmian co drugi dzień w ilości 30%.
Istotnym parametrem jest stężenie azotanów które nie powinno przekroczyć 20 mg/l.
Paletki to ryby bardzo wrażliwe na zmiany parametrów wody oraz jej temperatury. Paletki możemy hodować w akwariach jednogatunkowych jak i towarzyskich. W przypadku zbiorników towarzyskich obsada powinna być przemyślana. Ryby te są wrażliwe na bakterie których źródłem mogą być m.in. Gurami. Duże ryby mogą być zagrożeniem dla Paletek a zbyt małe mogą stać się pokarmem dla tych majestatycznych ryb.

ROZMNAŻANIE: Paletki dość chętnie rozmnażają się w akwariach, kłopotliwe dla niedoświadczonych akwarystów może być utrzymanie młodych.
Paletki hodujemy w grupach w której zwykle dobierze się jakaś para która zacznie przystępować do tarła. Ryby te rozmnażają się w zbiornikach ogólnych ale najlepiej dobraną parę odłowić do zbiornika tarliskowego.
Aby tarło zakończyło się sukcesem woda w zbiorniku powinna mieć parametry zbliżone do tych panujących w naturalnym środowisku czyli w Amazonii. Woda powinna być bardzo miękka (3—4°N), kwaśna(pH ok. 6), o temperaturze wyższej od tej w akwarium o 2-3 stopnie (29-30 °C). Paletki dobrane w pary tarło rozpoczynają od poszukiwania miejsca do złożenia ikry. Zwykle jest to płaski kamień, duży liść, szyba lub specjalnie do tego przygotowane ceramiczne doniczki lub specjalna stożki. Wybrane miejsce jest dokładnie czyszczone przez dobraną parę. Kolejnym etapem tarła jest złożenie w wybranym miejscu przez samicę ikry którą następnie zapładnia samiec. Proces składania ikry jest powtarzany nawet kilkakrotnie. Zwykle Paletki składają od 150 do 200 (czasem nawet 300) sztuk ziaren ikry. Złożonej ikry pilnują rodzice wachlując ją tak by zapewnić jej dopływ świeżej dobrze natlenionej wody. Wylęg następuje po 2 – 3 dniach. Rodzice opiekują się młodymi przenosząc je w bezpieczne miejsce a nawet pomagają wydostać się z osłonek. Przez pierwszy miesiąc młode odżywiają się śluzowatą wydzieliną wytwarzaną na skórze rodziców. Pod koniec pierwszego miesiąca można młode zacząć dokarmiać planktonowym “pyłem”, np. wysuszone zarodniki pierwotniaków. Opieka nad młodym potomstwem trwa ok. 3 miesiące.
W zbiorniku z młodymi konieczne są codzienne podmiany wody w ilości około 20%. Młodych nigdy nie oddzielamy od rodziców. Gdy młode osiągną 2 cm długości można je oddzielić od rodziców i przenieść do osobnego zbiornika i zacząć karmić je drobnymi pokarmami.

Polecamy:   Pielęgniczka żółta (Apistogramma borelli)