Półdziobek karłowaty (Dermogenys pusillus) – niewielka słodkowodna, żyworodna ryba o bardzo ciekawym wyglądzie i zachowaniu.