Miedzik obrzeżony (Hasemania nana) – niewielka, spokojna, stadna ryba słodkowodna z rodziny kąsaczowatych (Characidae)….