Miernik TDS (Total dissolved solids) jest urządzeniem służącym do pomiaru ilości rozpuszczonych substancji w wodzie a tym samym poziomu zanieczyszczenia wody….