W naszych akwariach najczęściej spotykanymi mieszkańcami są ryby które coraz częściej dzielą zbiorniki z innymi zwierzętami słodkowodnymi….