Brzanka sumatrzańska (Puntius tetrazona)

Brzanka sumatrzańska (Puntius tetrazona) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedna z najbardziej popularnych wśród akwarystów gatunek Brzanek.

NAZWA: Brzanka sumatrzańska (Puntius tetrazona)
SYNONIM: Tiger Barb
RODZINA: Karpiowate
BIOTOP: Azja
ROZMIAR: Mały 5 - 7 cm
AKWARIUM: Średnie - duże, min. długość dla kilku sztuk 80 cm
WODA: Temp.: 22-26ºC,
pH: 6.0 - 8.0 pH,
twardość: 5 - 15 ºdGH
POKARM: Mrożony, roślinny, suchy, żywy
ŻEROWANIE: Środek akwarium
ROZMNAŻANIE: Jajorodne
DŁUGOŚĆ ŻYCIA: 5 – 7 lat
CENA: 5 - 6 ZŁ

OPIS: Ryba ta pochodzi z Azji gdzie zamieszkuje rzeki, potoki i strumienie. Spotykana jest na obszarach Borneo i Sumatry. Do Europy została sprowadzona w 1935 roku.
Brzanki sumatrzańskie dorastają do 5 – 7 cm, samce są mniejsze i bardziej smukłe od samic. Ubarwienie ciała żółto – brązowe, srebrzysto połyskujące z czterema szerokimi, ciemnymi i poprzecznymi pręgami przechodzącymi przez całe ciało, jak również płetwę grzbietową. Grzbiet ryby jest ciemniejszy.
Brzanka sumatrzańska jest rybą stadną, tworzy luźne hierarchie w której samce rywalizują o pozycje w stadzie oraz o względy samic. Hodowane w większym stadzie (min. 8 – 10 sztuk) prezentują się ciekawiej, bardziej naturalnie i są mniej agresywne wobec innych mieszkańców akwarium.

ODŻYWIANIE: Wszystkożerne. Można im podawać pokarmy żywe, mrożone oraz suche które chętnie są przyjmowane. W diecie ryb powinny się znajdować także pokarmy pochodzenia roślinnego.

AKWARIUM: Brzanka sumatrzańska jest gatunkiem stadnym a także bardzo ruchliwym dlatego potrzebują dużej powierzchni do pływania. Niezbędne minimum dla stada składającego z 8 – 10 sztuk to zbiornik o długości 80 cm. Trzymane w mniejszych stadach lub w zbyt małym akwarium mają tendencję do atakowania i obgryzania płetw innych ryb.
Brzanki sumatrzańskie najlepiej prezentuje się w zbiornikach z ciemnym podłożem, gęstą roślinnością i dekoracjami w postaci korzeni. Światło nie powinno być zbyt mocne a filtr powinien wytwarzać silny prąd wody.
Ryby te nie powinny być hodowane w towarzystwie takich ryb jak pielęgniczki, bojowniki i inne ryby posiadające ozdobne płetwy.
ROZMNAŻANIE: Brzanka sumatrzańska jest rybą jajorodną, rozrzucającą ikrę. Rozmnażanie przeprowadza się w akwarium tarliskowym z dużą ilością roślin i miękką wodą, w temperaturze ok. 26 °C. Po tarle ryby należy odłowić, ponieważ mogą zjadać ikrę (można zastosować siatkę osłaniającą dno zbiornika). Młode wykluwają się po 2–3 dniach. Należy je karmić pierwotniakami i drobnym planktonem.

Polecamy:   Razbora borneańska (Boraras Brigittae)

UWAGI: W handu występują także odmiany: ciemno zielona zwana brzanką mszystą, czerwona, albino, złota, platynowa.