Mini pelia (łac. Riccardia chamedryfolia) – to mniejsza forma Monosolenium tenerum (Pelli), wygląda podobnie tylko jest dużo drobniejsza. Idealna do dekorowania podłoża oraz elementów wystroju zbiornika….