Mech jawajski (Vesicularia dubyana) – jeden z najpopularniejszych gatunków mchów spotykanych w akwariach. Znany jest także jako Java moss….